Văn hóa & Giá trị cốt lõi

VĂN HOÁ VN PHARMA

VN PHARMA xây dựng văn hóa dựa trên lợi ích và sự đồng thuận của các thành viên, những con người đã, đang và sẽ gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tạo nên bản sắc VN PHARMA. Xuyên suốt trong các giá trị văn hóa, luôn thể hiện sự nổi bật của triết lý "vì người là cách vì mình hay nhất".

vh-dn

Thân thiện

VN PHARMA luôn tạo môi trường gắn bó thân thiện, chia sẻ để cùng nhau tiến bộ giữa các thành viên. Các thành viên luôn lắng nghe tâm tư và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt kể cả trong công việc cũng như cuộc sống. Ngoài ra, thân thiện trong giao tiếp, cởi mở với khách hàng là thế mạnh nổi bật của các thành viên VN PHARMA. Thân thiện với đồng nghiệp, thân thiện với khách hàng, thân thiện với cộng đồng, xã hội và thân thiện với môi trường.

 

Tôn trọng

VN PHARMA luôn tôn trọng tuyệt đối tôn trọng chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước, lợi ích của quốc gia và cộng đồng xã hội.

VN PHARMA tuyệt đối tôn trọng đầy đủ sự hợp tác lâu dài và bền vững cùng với sự cam kết, kể cả về văn hóa của các khách hàng trên toàn thế giới. Tôn trọng là nền tảng để nhận được sự hài lòng thể hiện qua việc luôn lắng nghe và đặt mình ở vị trí khách hàng để cùng hướng đến mối quan hệ bền vững.

 Trách nhiệm

VN PHARMA luôn đòi hỏi khắt khe với tất cả các thành viên của mình. Sự phát triển phải luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. VN PHARMA cam kết cung cấp cho cộng đồng những giải pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe tối ưu, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững.

Đạo đức

Gánh vác trách nhiệm mang lại sức khỏe cho cộng đồng, VN PHARMA luôn lấy giá trị đạo đức làm tiêu chuẩn để đánh giá những thành viên của mình. Bất cứ thành viên ở bất cứ cương vị nào đều phải có nhận thức chung về những qui tắc và những chuẩn mực đạo đức để lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, thái độ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi được xây dựng trên niềm tin của người lãnh đạo, có giá trị và tầm quan trọng tích cực đối với mọi thành viên của VN PHARMA.

about-tp-link-our-corel-val

Tư duy tích cực và sáng tạo

Nền tảng để các thành viên của VN PHARMA vượt qua thử thách, khó khăn và áp lực trong cuộc sống và công việc chính là tư duy tích cực và sáng tạo. Tư duy tích cực và sáng tạo để giải quyết công việc theo hướng tốt đẹp hay nói chung là hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn.

Thích nghi

Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và theo hướng phức tạp hơn, cùng với đó là sụ thay đổi của môi trường kinh doanh hoặc sự đối mặt với những môi trường kinh doanh mới. Với những thay đổi đó, VN PHARMA sẵn sàng vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội , đặc biệt hướng đến việc chủ động tạo ra sự thay đổi.

Tinh thần đồng đội

Tinh thần đồng đội là một trong những bí quyết quan trọng của sự thành công của VN PHARMA, cũng là một trong những tiêu chuẩn để VN PHARMA chọn lựa nhân viên. Từ đó tạo ra một môi trường làm việc dựa trên sự hợp tác, nâng dần nhận thức trong số đông nhân viên. Và từ đó xích lại gần hơn về trình độ của đội ngũ nhân viên.

Tiên phong

Tính tiên phong được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu. Tự tin bước những bước tiến vượt bậc, các thành viên được khuyến khích làm việc với tinh thần tiên phong, tạo ra nhiều phép thử trong công việc để cùng với Công ty khám phá ra những hướng đi mới, đột phá những thị trường mới để trở thành Doanh nghiệp tiên phong trong ngành Y tế Việt Nam.

Chủ động

VN PHARMA tạo dựng tinh thần làm việc chủ động, không những chủ động trong hành động mà còn chủ động trong suy nghĩ. Mỗi thành viên luôn luôn rèn luyện tính chủ động trong công việc, luôn có trách nhiệm với khách hàng và cũng là thực hiện mục tiêu chung của VN PHARMA.